Kėdainių rajono vietos veiklos grupės rekvizitai:

Contact information:

LAG email: info@kedainiurvvg.lt

LAG manager: Aušra Vaidotienė

LAG manager email: ausravaidotiene@gmail.com

Address: Pirmūnų g.13A g., LT-57214 Kėdainiai, Lithuania

VVG administracijos darbuotojų sąrašas

Nr. Vardas, Pavardė
Pareigos
Telefono Nr.
Elektroninio pašto adresas
1. Aušra Vaidotienė
Projekto vadovė
8 657 54577
kedainiuvvg@gmail.com
2. Akvilė Šidlauskaitė
Viešųjų ryšių specialistė
8 657 54500
kedainiuvvg@gmail.com
3. Vanda Poderienė Finansininkė 8 657 54 144kedainiuvvg@gmail.com
4. Kristina Kulbienė Administratorė 8 657 59077kedainiuvvg@gmail.com
Adresas:

Pirmūnų g. 13A, LT-57214 Kėdainiai

Įstaigos kodas 300058864

El.paštas: kedainiuvvg@gmail.com

LAG Profile:

LAG code: LT_022

Country: Lithuania

Main ESI Fund: European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

ESIF Programme:   Rural Development Programme – National

Back to top