KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015-2023 M.
VPS priemonė VPS priemonės veiklos sritis I kvietimas2017 m.

II ketv.

II kvietimas

2017 m.

III ketv.

III kvietimas

2018 m.

I ketv.

IV kvietimas

2019 m.

III ketv.

V kvietimas

2020 m.

III ketv.

VI kvietimas

2021 m.

III ketv.

VISO:
Planuojamos kvietimui skirti lėšos, Eur
1.1. „Investicijos į materialųjį turtą“ LEADER-19.2-4 1.1.1. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai LEADER-19.2-4.2 100.000 100.000 100.000 90.000 390.860
1.2. „Ūkio ir verslo plėtra“                         LEADER-19.2-6 1.2.1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti  LEADER-19.2-6.4 100.000 100.000 100.000 90.000 390.860
1.3. “Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse”  LEADER-19.2-7 1.3.1. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  LEADER-19.2-7.2 50.000 50.000 100.000
1.3.2. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį  LEADER-19.2-7.6 38.000 38.000 76.019
1.4. „Bendradarbiavimas“ LEADER-19.2-16 1.4.1. Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą   LEADER-19.2-16.3 161.000 161.000 322.566
1.4.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti LEADER-19.2-16.4 50.000 50.000 50.000 45.000 195.328
1.5. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 78.000 78.000 78.000 234.556
2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) LEADER-19.2-SAVA-3 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.756
2.2. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas  LEADER-19.2-SAVA-4

 

60.000 40.000 37.000 136.791
2.3. Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas LEADER-19.2-SAVA-5 60.000 30.000 30.000 30.000 26.000 175.816
VISO: 363.000 551.000 160.000 508.000 340.000 108.000 2.030.552
Back to top