Visuotiniai Kėdainių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimai:

2023-04-13d. Nr.26 (rasite čia). Priedas(peržiūrėti)

2022-07-18d. Nr.24 (rasite čia:)

2021-09-23d. Nr. 23 (rasite čia:)

2020-11-26d. Nr. 22 (rasite čia:)

2019-04-25d. Nr. (rasite čia:);

2018-03-28 Nr.18, (protokolą rasite čia:)  dalyvių sąrašą (rasite čia:);

2017-03-30Nr.17, rasite čia (1)rasite čia (2)rasite čia (3);

2016-04-07 Nr. 16, (rasite čia); 2016-04-07 , (rasite čia);

2015-07-30 d., rasite čia;


 VVG pirmininko ataskaita.

2021m. (rasite čia:);

2018m. (rasite čia:);

VVG veiklos ataskaitos:

Rasite čia:  2016 m.; 2017 m.; 2022 m.

VVG metinės finansinės ataskaitos:

Rasite čia: 2017 m.


VVG VPS stebėsenos susirinkimo protokolai  2018m. Nr.1 (rasite čia:) ; 2019m. Nr.2 (rasite čia:);


Kėdainių rajono VVG valdybos posėdžių protokolai:

2023 m. Nr. 65 (rasite čia:); Nr. 66 (rasite čia); Nr. 67 (rasite čia); Nr. 68 (rasite čia); Nr. 69 (rasite čia); Nr. 70 (rasite čia); Nr. 71 (rasite čia).

2022 m. Nr.61 (rasite čia:); Nr.62 (rasite čia:); Nr.63 (rasite čia:); Nr. 64 (rasite čia:);

2021 m. Nr. 58 (rasite čia:); Nr.59 (rasite čia:); Nr. 60 (rasite čia:); Nr. 61 (rasite čia:);

2020 m. Nr. 56,(rasite čia:);

2019 m.: Nr. 53, rasite čia; Nr. 52, rasite čia; Nr. 51, protokolas 51; Nr. 50, rasite čia; Nr. 49, rasite čia; Nr. 48, rasite čia;

2018 m.: Nr. 47, rasite čia;  Nr. 46, rasite čia; Nr. 45, rasite čia;  Nr.44, rasite čia; Nr. 43, rasite čia; Nr. 42, rasite čia;

2017 m.: Nr. 38, rasite čia: ; Nr.39, rasite čia; Nr.40, rasite čia; Nr.41, rasite čia:   Nr.42, rasite čia:

2016 m.: Nr. 35, rasite čia:  Nr. 36, rasite čia:   Nr. 37, rasite čia:

2015 m.: Nr. 33, rasite čia:  Nr. 34, rasite čia:


Informaciją dėl Kėdainių r. VVG administracijos darbuotojų darbo užmokesčio rasite čia: 2016 m.          

Kėdainių rajono VVG įstatai, 2015 m. rasite čia:

Naujų narių priėmimo į VVG tvarką rasite čia: http://www.kedainiurvvg.lt/lt/vvg_dokumentai-1

Visuotiniai Kėdainių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimai:

2015-07-30 d. Kėdainių r. VVG visuotinis rinkiminis susirinkimas.

2016-04-07 visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolas Nr. 16

2016-04-07 Kėdainių r. VVG visuotinis ataskaitinis susirinkimas

VVG veiklos ataskaitos:

rasite čia:  2016 m.;

2017 m.

Kėdainių rajono VVG valdybos posėdžių protokolai:

2015-08-18 d. Nr. 33;

2016-07-05d. Nr. 35;

2016-07-11d. Nr. 36;

Back to top