Vietos projektas „Langakių bendruomenės laisvalaikio užimtumo ir kultūrinės veiklos plėtra“ KĖDA-LEADER-6B-I-5-2-2018

Paramos gavėjas – Asociacija Langakių bendruomenės centras

Projekto tikslas – infrastruktūros sukūrimas padidinant bendruomenės namus (pristatant priestatą), kad būtų galima sėkmingai patenkinti  bendruomenės gyventojų ir narių poreikius – organizuoti jų kokybišką laisvalaikio užimtumą, įvairių kultūrinių veiklų vykdymą, bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis.

Projekto metu sutvarkyta Langakių bendruomenės infrastruktūra, pritaikant ją visuomenei/bendruomenei naudingiems tikslams pasiekti (didinanti patrauklumą gyventi šioje teritorijoje, didinanti poreikį naudoti turimą kultūros paveldą), remiantis bendradarbiavimu ir partneryste tarp viešųjų sektorių, taikant socialinės inovacijas. Taikomos socialinės inovacijos – skatinamas bendradarbiavimas su kitų bendruomenių nariais (renginių, laisvalaikio organizavimo metu), kuriami nauji socialiniai ryšiai tarp kitų bendruomenių, priestato erdve bei jos įranga naudojasi neįgalieji, senoliai, vaikai iš socialinės rizikos šeimų.

Pagrindinė projekto veikla – Langakių bendruomenės namų priestato statyba. Pastatytas priestatas brutto plotas 46 m², tūris 201 m³. Papildomos, visą vietos projektą apjungiančios veiklos – renginių bendruomenei organizavimas, socialinių inovacijų įgyvendinimas per bendradarbiavimo ryšių mezgimą tiek organizacijos viduje, tiek ir išorėje.

Projektu siekiama padidinti kultūrinę veiklą užsiimančių bendruomenės narių skaičiu, įtraukiant į veiklas mokyklinio amžiaus vaikus (planuojama įkurti dramos studiją, kurią galėtų lankyti ~ 10 narių, 7-17 metų amžiaus).

Projekto vertė – 28 530,29Eur. Paramos lėšos – 22 824,23 Eur., lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Back to top