KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2018.04.10 IKI 2018.05.31, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas: Leader -19.2-4.2

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

(1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

(2 priedas) Vietos projekto paraiška iki 10.000,00Eur (rasite čia:)

(3 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)

(4 priedas) Verslo planas ((labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia:)

(5 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)

(6 priedas) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:)

Žemės ūkio veiklų taisyklių santrauką rasite čia:

2. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti, kodas: Leader -19.2-6.4

Kvietimas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo redakcija nuo 2020-10-14d. (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d.(rasite čia:)

(1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

(2 priedas) Vietos projekto paraiška iki 10.000,00Eur (rasite čia:)

(3 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)

(4 priedas) Verslo planas (labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia:)

(5 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)

Nežemės ūkio veiklų taisyklių santrauką rasite čia:

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018 m. balandžio 30 d. Nr. 3D-226) (rasite čia:)
 • LR ŽŪM įsakymas Dėl priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo Nr. 3D-560 (rasite čia:)
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
 • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:) 
 • Licenzijuojamų veiklų sąrašas (rasite čia:)
  ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia:)

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

III kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. PAK-3, 2018 m. rugsėjo 3 d. (rasite čia:)

Back to top