KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2018.04.10 IKI 2018.05.31, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas: Leader -19.2-4.2

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

(1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

(2 priedas) Vietos projekto paraiška iki 10.000,00Eur (rasite čia:)

(3 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)

(4 priedas) Verslo planas ((labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia:)

(5 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)

(6 priedas) Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:)

2. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti, kodas: Leader -19.2-6.4

Kvietimas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

(1 priedas) Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

(2 priedas) Vietos projekto paraiška iki 10.000,00Eur (rasite čia:)

(3 priedas) Verslo planas (NVO, bendruomeninėms organizacijoms) (rasite čia:)

(4 priedas) Verslo planas (labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams) (rasite čia:)

(5 priedas) Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas (rasite čia:)

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia:)

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

III kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. X, 20XX m. XXXX XX d. Rasite čia:

  

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

III Kvietimo paraiškų suvestinė

ĮSAKYMAI:

III kvietimas. 20XX-XX-XXd. NMA PRIE ŽŪM direktoriaus įsakymas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. Įsakymo priedą rasite čia:

Back to top