Kvietimo taisyklių pristatymus rasite čia:

Atsinaujinantys šaltiniaiKraštovaizdis, paveldas, Kultūros savitumas, Maža infrastruktūra

KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2018-09-10 8:00 val. iki 2018-11-09 15:00 val., ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

I. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (rasite čia:)

II. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Nr. LEADER-19.2-7.2.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška ( rasite čia:)

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (raste čia:)

III. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Nr. LEADER-19.2-7.6.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

IV. II prioriteto “ Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

  • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018 m. balandžio 30 d. Nr. 3D-226) (rasite čia:)
  • Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programa (rasite čia:)
  • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
  • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
  • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
  • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia:)

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

V kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. X, 20XX m. XXXX XX d. Rasite čia:

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

V Kvietimo paraiškų suvestinė

V kvietimas.

NMA PRIE ŽŪM raštai dėl lėšų skyrimo vietos projektams įgyvendinti (rasite čia:).

Back to top