KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2018-09-10 8:00 val. iki 2018-11-09 15:00 val., ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

I. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d.(rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (rasite čia:)

II. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Nr. LEADER-19.2-7.2.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d.(rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška ( rasite čia:)

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma (raste čia:)

Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

III. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Nr. LEADER-19.2-7.6.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d.(rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

IV. II prioriteto “ Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas” priemonę „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Kvietimas  (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašas (rasite čia:)

Finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija 2019.12.10d.(rasite čia:)

1 priedas Vietos projekto paraiška (rasite čia:)

Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

  • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2018 m. balandžio 30 d. Nr. 3D-226) (rasite čia:)
  • Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programa (rasite čia:)
  • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
  • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
  • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
  • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
  • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas ( rasite čia: )

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus ( Atrankos vertinimo suvestinė 2019-01-09)

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

V kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. PAK-5, 2019 m. sausio 16 d. (rasite čia: protokolasnutariamoji dalis);

(Sąrašas surinkusių daugiau kaip 60 balų);  (Sąrašas nesurinkusių 60 balų);

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖ:

V Kvietimo paraiškų suvestines ( Suvestinė 7.2, 2019-05-21); (Suvestinė 7.6, 2019-04-30); (Suvestinė SAVA-4, 2019-04-24)

(Suvestinė SAVA-5, 2019-05-20);

Back to top