Vietos projektas „Jaunimo namų „Trinus troba“ įkūrimas“KĖDA-LEADER-6B-DS-4-3-2018

Paramos gavėjas – Asociacija „Trinus“

Projekto tikslas – įkurti ir sėkmingai plėtoti NVO socialinį verslą, įrengiant jaunimo nakvynės namus bei patenkinti socialinius Kėdainių r. VVG ir Lietuvos teritorijos gyventojų poreikius, kurių netenkina privatus ir viešasis sektoriai, teikti jiems kokybiškas švietimo, sveikatos gerinimo, laisvalaikio praleidimo paslaugas mažesne nei rinkos kaina, suteikiant galimybę vaikų ir jaunimo iš MGT (mažiau galimybių dėl mažų pajamų, dėl gyvenimo kaimo vietovėse, kitos tautybės, neįgalumo ir pan.) grupių poreikius, sprendžiant įsisenėjusias socialines jaunimo, jaunimo užimtumo, vaikų ir jaunimo lavinimo problemas.

Projekto uždaviniai – įkurti Kėdainių r. VVG teritorijoje socialinį verslą; atlikti visas numatytas investicijas (pastato kapitalinį remontą, įrangos ir prekių, būtinų projekto įgyvendinimui įsigijimą); sukurti ir išlaikyti 2 darbo vietas kaimo gyventojams; pritraukti iki 25 proc. projekto dalyvių iš Kėdainių r. VVG teritorijos; viešinti projekto eigą, pasiektus tikslus, dirbti skaidriai ir socialiai atsakingai.

Iš paramos vietos projektui lėšų bus atliekamas kapitalinis patalpų remontas, įrengiama aikštelė prie pastato, perkama įranga bei visos investicijos, būtinos projekte numatytų socialinio verslo veiklų vykdymui.

Projekto įgyvendinimo vieta – Kėdainių r. sav., Aristavos kaimas.

Projekto vertė – 112 994,79 Eur. Paramos lėšos – 78 182,54 Eur., lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Puslapiai: 1 2 3

Back to top