Vietos projektas „Langakių savarankiško gyvenimo namai“ KĖDA-LEADER-6B-DS-4-2-2018

Paramos gavėjas – VšĮ „Langakių savarankiško gyvenimo namai“

Projekto tikslas – įkurti senyvo amžiaus vienišiems žmonėms savarankiškus gyvenimo namus, sudaryti namų aplinkos sąlygas ir suteikti reikalingas paslaugas, sudarant sąlygas gyventojams savarankiškai tvarkytis savo gyvenimą. Spręsti VVG teritorijoje gyvenančių socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių žmonių socialines problemas, kurių neišsprendžia viešasis ir privatus sektorius.

Projekto uždaviniai – pritaikyti turimą pastatą senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimui; sukurti jų gyvenimui reikalingą buitinę, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą; įdarbinti darbuotojus

Projekto rezultatai – įdarbinti 4 asmenis sukuriant 2 darbo vietas (2 etatais) kaimo gyventojams, teikiama apgyvendinimo paslauga VVG teritorijos senyvo amžiaus žmonėms,

Projektas įgyvendinamas su partneriais.

Projekto vertė – 97 731,00 Eur. Paramos lėšos – 78 184,80 Eur., lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Puslapiai: 1 2 3

Back to top