1. (2010-11)  Kėdainių rajono vietos veiklos grupės  įstatai

        1.2. Priėmimo į Kėdainių rajono vietos veiklos grupę tvarka (rasite čia)

          (2013-05) Nauja redakcija Kėdainių rajono vietos veiklos grupės  įstatai

          2015 m. (Nauja redakcija) Kėdainių rajono VVG įstatai

     Dokumentai, susiję su strategijos įgyvendinimu.

     2. VISUOTINIAI VVG NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI:

  2010 m. VVG Visuotiniai narių susirinkimų protokolai

                    2011 m. VVG Visuotiniai narių susirinkimų protokolai

                    2012 m. Kėdainių VVG visuotinio susirinkimo protokolai 

                    2013 m. Kėdainių VVG visuotinio susirinkimo protokolai 

                    2014 m. Kėdainių VVG visuotinio susirinkimo protokolai

     3. KĖDAINIŲ VVG VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

 2010 m  Valdybos posėdžių protokolai

                    2011 m  Valdybos posėdžių protokolai

                     2011 m  Valdybos posėdžių protokolas Nr. 13

                     2012 m Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių protokolai Nr.14

                     2012 m Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolai Nr.15

                     2012 m Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolai Nr.16

                     2012 m Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.17

                     2012 m Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolai Nr.18

                     2012 m Kėdainių  r. VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.19

                     2012 m Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.20

                    2013 m. Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.21

                     2013 m. Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.22

                     2013 m. Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.23

                     2013 m. Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.24

                     2013 m. Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.25

                    2013 m. Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių protokolas Nr.26

                    2013 m. Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių  protokolas Nr. 27

2013 m. Kėdainių r.  VVG valdybos posėdžių  protokolas Nr. 28

                    2014 m. Kėdainių r. VVG valdybos posėdžių protokolas Nr. 29

                     2014 m. Kėdainių VVG valdybos posėdžių protokolas Nr. 30

      4. PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

      I kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr.1, 2012 m. vasario 14 d. Rasite čia:

    II kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr.2, 2012 m. lapkričio 28 d. Rasite čia:

    IV kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr.3, 2013m. rugpjūčio 20d. Rasite čia:

       V kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr.4, 2014 02 10 d. rasite čia:

V kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. 5, 2014 02 19 d. rasite čia:

         5.   KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

I Kvietimo paraiškų suvestinė

II K vietimo paraiškų suvestinė

IV Kvietimo paraiškų suvestinė

V Kvietimo paraiškų suvestinė

  6. ĮSAKYMAI:

        I kvietimas. NMA PRIE ŽŪM direktoriaus įsakymas dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.  Įsakymo priedą rasite čia:

        II kvietimas. Raštas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.  NMA PRIE ŽŪM  direktoriaus Įsakyma ir priedą rasite čia:

      IV kvietimas. Raštas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. NMA prie ŽŪM direktoriaus įsakymą ir priedus rasite čia:

      V kvietimas. Raštas dėl lėšų vietos proejktams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. NMA prie ŽŪM direktoriaus įsakymą ir priedus rasite čia:

   

7. VVG METŲ VEIKLOS ATASKAITOS:

   Kėdainių rajono VVG 2012 m. veiklos ataskaita.

        Kėdainių rajono VVG 2013m. veiklos ataskaita.

   8.  Viešinimui skirtų logotipų pvz. rasite čia:

Back to top