Patvirtinta: 2016-10-10d. (rasite čia:);   2018-03-21d. (rasite čia:); 2019-10-04d. (rasite čia:); 2021-02-15 d. (rasite čia:);  2021-10-15d. (rasite čia:); 2022-02-23d. (rasite čia:); 2023-03-06 d. (rasite čia).

 Bendruomenių vietos projektų administravimo taisyklės 2016-09-21

 Paramos pagal lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykės 2016.07.01

VVG vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

 VVG VPS, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, Administravimo taisyklės 2016.01.08D.

 VPS, įgyvendintų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu atrankos taisyklės 2015 m.

 Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklės (2014-8-26d. Nr. 3D-507).

 Mokslo studija. Kaimo socialinės infrastruktūros vystymas siekiant užtikrinti teritorinę ir socialinę sanglaudą

 2014-2015 m. Rajono seniūnijų poreikio tyrimo Anketa

Vilainių seniūnijos gyventojų poreikio  tyrimas

Truskavos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

Surviliškio seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

Šėtos seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

Josvainių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

Krakių seniūnijos gyventojų  poreikio tyrimas

Dotnuvos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

Gudžiūnų seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

Pernaravos seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

Pelėdnagių seniūnijos gyventojų poreikio tyrimas

 Kėdainių rajono bendras seniūnijų gyventojų poreikio tyrimas

Memorandumas

Back to top