2021-2023 m. PROJEKTAS ,,SUMANAUS KAIMO LINK“

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos srities ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“  projektą „Sumanaus kaimo link – Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“, NR. 44TT-KK-21-1-00909-PR001.

Projekto partneriai: Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG), kaimo vietovių VVG ir vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“. Projektas bus įgyvendinamas Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG teritorijose. Paramos suma –  98 880,79 Eur.

Projekto tikslas – sustiprinti Kėdainių, Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystę ir kompetencijas. Projekto tikslinė grupė  – bendruomeninio ir socialinio verslo subjektai, smulkaus ir vidutinio verslo subjektai (verslo įmonės, ūkininkai, fiziniai asmenys, dirbantys su verslo liudijimu ar individualia veikla), vietos bendruomeninės organizacijos ir kiti kaimo plėtros veikėjai veiklą vykdantys Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG teritorijose.

Projekto rezultatai:

 • Vyks 33 mokymai – (11 mokymų po 8 val. kiekvienoje VVG, kuriose dalyvaus po 15 dalyvių) vadybos, rinkodaros, socialinių inovacijų ir vietos identiteto suvokimo  ir internetinio marketingo temomis. Šių mokymų ciklo dėka bus sustiprinta bendruomeninio ir socialinio verslo  kompetencija, vietinis verslas taps konkurencingesnis verslo rinkoje. Visuose mokymuose bus atliekami namų darbai ir tai sudarys sąlygas teorines žinias pritaikyti praktikoje.
 • Bus organizuojmos dvi konferencijos (8 val. po 60 dalyvių). Projekto pradžioje bus pristatomi jau veikiantys verslai, veiks kontaktų mugė bei bus pristatyta projekto veiklos, projekto pabaigoje bus pristatyta sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma, duomenų bazė bei pristatyti projekto rezultatai.
 • Keturi bendri dviejų dienų mokymai – kūrybinės dirbtuvės, kuriuose dalyvaus po 30 dalyvių. Šiose dirbtuvėse visų trijų VVG atstovai rengs praktines užduotis (verslo drobė, jėgų lauko diagramas, vietos ir regioninių produktų aprašymus. Vietos prekės/paslaugos reklamą, marketingo planus ir kt., rengs jų pristatymus, lygins su kito regiono analizės duomenis ir diskutuos apie sumanių kaimų vystymo idėjas, kuria galės vėliau realizuoti 2023-2027 metų strategijose.
 • Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, kuri bus patalpinta virtualioje bendradarbiavimo platformoje. Ši duomenų bazė paskatins rajonų kaimo plėtros veikų partnerystę kuriant regioninius produktus ir paslaugas. Planuojama, kad ją sudarys ne mažiau 120 dalyvių.
 • Bus sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma, kurioje bus ne tik pristatoma atlikta Lazdijų r., Radviliškio r. ir Kėdainių r.  kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, bet vyks diskusijos, konsultacijos, bus rengiamos virtualios mugės, renginiai bei pristatomos turizmo paslaugos.
 • Dešimt minučių video reklaminis filmas apie trijų VVG sumanaus kaimo gerųjų bendruomeninių/socialinių verslų pavyzdžių. Filmas bus naudojamas mugių, renginių metų bei platinamas socialinėse medijose bei sukurtoje virtualioje bendradarbiavimo platformoje.
 • Sukurta bendruomeninio verslo sertifikavimo sistema (parengtos sertifikavimo taisykles, sukurtas ženklas, parengta jo naudojimosi gidas bei atlikti Kėdainių r., Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG akreditacijos testai.

2019-2022 m. Projektas „Žydinti Lietuva“

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė drauge su 8 partneriais: Alytaus rajono VVG, Kauno rajono VVG, Prienų rajono VVG, Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija, Jonavos rajono VVG, Širvintų rajono VVG ir Elektrėnų savivaldybės VVG įgyvendina projektą „Žydinti Lietuva“. Projekto koordinatorius – Kaišiadorių rajono VVG.

Projekto tikslas – kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba.

Uždaviniai:

 1. Suorganizuoti projekto koordinacinius posėdžius visose partnerių teritorijose.  9 susitikimai
 2. Suorganizuoti patrauklaus įvaizdžio kūrimo kaime dirbtuves. 9 dirbtuvės
 3. Suorganizuoti baigiamąjį projekto renginį. 1 renginys;
 4. Viešinti projektą.

Kėdainių r. VVG atrankos konkurse pateikė paraiškas kaimiškosios bendruomeninės organizacijos: asociacija „Šlapaberžės bendruomenės centras“, Asociacija Surviliškio bendruomenė, Pagirių bendruomenės centras, Gudžiūnų bendruomenės centras, Josvainių bendruomenės centras ir Krakių bendruomenės centras. Pagrindiniai projekto rezultatai apima įvaizdžio patirties pasidalinimą tarp partnerių, tai bus įgyvendinta suorganizavus projekto koordinavimo dalyvių susitikimus su partneriais, kiekvienoje partnerio teritorijoje, 9 susitikimai – dalyvaus 225 partnerių atstovų.

Gegužės 6 d. Josvainių miestelyje vyks kūrybinės dirbtuvės !!!

Bus suorganizuotos patrauklaus įvaizdžio kūrimo kaime dirbtuvės. 9 dirbtuvės – dalyvaus 225 dirbtuvių dalyvių, kurių rezultatais bus išpuoštos partnerių atrinktos vietovių teritorijos. Dirbtuvių rezultatai prisidės prie patrauklių kaimiškų vietovių kūrimo ir jų pasirinkimo nuolatiniam gyvenimui.

Bus suorganizuotas baigiamasis renginys, planuojama apie 100 dalyvių. Bus nuolat vykdomas projekto viešinimas atskiroje facebook‘o paskyroje „Žydinti Lietuva“.

Projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ vietovių atrankos konkurso nuostatai (atsisiųsti čia:).


2013-2017m.

Čia rasite pavyzdžius rankų darbo Kalėdinių atvirukų, vokų ir žaisliukų, kuriuos galima užsisakius įsigyti.  Šiuos gaminius gamina Kėdainių rajono kaimiškosios bendruomenės.


 • Vykdant startegijos įgyvendinimo veiklos viešinimą su rajoniniu laikraščiu ,,Kėdainių mugė“ pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.  
 • Sudaryta bendradarbiavimo sutartis  su Jonavos VVG.

2010 m. liepos 27d. Jonavos VVG ir Kėdainių VVG pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo    sutartį dėl  projekto ,,Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės Jonavos ir Kėdainių rajono kaimo vietovėse“ 2010 m., kurios vykdytojas yra Jonavos VVG, o Kėdainių VVG yra projekto partneris. Daugiau informacijos apie projektą rasite:  http:  www.jonavosvvg.lt.

2010 m. spalio 18 d. sudaryta bendradarbiavimo sutartis tarp Kėdainių VVG ir Jonavos VVG dėl projekto ,,Kėdainių ir Jonavos rajonų vietos veiklos grupių tyrimo parengimas ir vykdymas, įgyvendinant LEADER metodą“. įvykdyto projekto metodinę medžiagą rasite čia:

Tiek Kėdainių rajono VVG, tiek Jonavos rajono savivaldybės VVG bendradarbiavimo tikslas – teikti abipusę pagalbą, konsultacijas, keistis gerąja patirtimi, įgyvendinant kaimo plėtros strategijas; aktyvinti vietos bendruomenes; skatinti sportinius ir kultūrinius mainus jaunimo tarpe; teikti informaciją, susijusią su kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; vystyti abipusį krašto pažintinį turizmą.

 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Raseinių VVG

2011 m. kovo 21d. Asociacija Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“   vadovaujama pirmininko Vinco Blinstrubo ir Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Vaidotienė, pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinis šios sutarties tikslas – skatinti ir plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi.

Tikimasi, jog bendradarbiavimas bus visapusiškai naudinga abiems vietos veiklos grupėms, bei padės siekti bendrų tikslų tobulinant mokymo sistemą, vykdant LEADER programą. O taip pat   ir toliau bus organizuojamos konsultacijos, konferencijos, seminarai. Abi šalys sutarė dalyvauti rengiant mokymo programas, bendrus mokymus, siekiant parodyti programos įgyvendinimo naudą  kaimo žmonėms.

Back to top