Vietos projektas „Tradicinių Ažytėnų bendruomenės kultūros ir sveikos gyvensenos vertybių puoselėjimas vidurvasario šventėse“KĖDA-LEADER-6B-JK-14-2-2022

Paramos gavėjas – Ažytėnų bendruomenės centras

Projekto metu siekta didinti tradicinių, VVG teritorijoje vykstančių švenčių ir renginių skaičių, kuriuose per savanorystę skatinamos kultūros ir meno, sportinės ir edukacinės veiklos, inicijuojamas skirtingų kartų bei skirtingų bendruomenių bendradarbiavimas.

Įgyvendinimo laikotarpiu kartu su savanoriais ir partneriais suorganizuota tradicinė „VIDURVASARIO ŠVENTĖ 2022”.

Projekto partneris Pajieslio bendruomenės centras suorganizavo tradicinės „VIDURVASARIO ŠVENTĖS 2022” edukacinę programą „Puošyba kitaip“, skirtą Ažytėnuose gyvenantiems vaikams ir paaugliams. Įsimintinos edukacijos metu šalia Pajieslio daugiafunkcio centro partneriai supažindino jaunimą su išskirtinių puokščių iš lauko gėlių komponavimu, spalvų derinimu, gėlių formų ir simbolių reikšmėmis.

Vietos projektui skirta paramos suma – 9 689,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Back to top