KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2020.10.26 IKI 2020.12.18, ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. Priemonė „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-16.3

2. Priemonė ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16.4

Papildomi dokumentai ir taisyklės, taikomos kvietimo priemonėms:

 •  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nuo 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 3D-559) rasite čia:
 • SVV statuso deklaracija (rasite čia); statuso deklaravimo metodika (rasite čia:)
 •  Vienos įmonės deklaracija (rasite čia)
 • Darbo vietu išlaikymo vertinimo metodika (rasite čia:)
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (rasite čia:)
 • Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (2007-10-31, Nr. DĮ-226) (rasite čia:) 
 • Licenzijuojamų veiklų sąrašas (rasite čia:)
  ES sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016/C 202/01) (rasite čia:)
 • Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedas (rasite čia:)
 • Viešinimo taisyklės (rasite čia:)
 • LR Viešųjų pirkimų įstatymas (rasite čia:)
 • Neperkančiųjų organizacijų, ūkininkų, fizinių asmenų pirkimų taisyklės (rasite čia:)
 • Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (rasite čia:)
 • Projektų įgyvendinimo veiklų viešinimo atmintinė (rasite čia:)

AKTUALI INFORMACIJA:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (rasite čia: );

Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus (rasite čia:);

PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI:

X kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. PAK-10, 2021 m. sausio 21 d. (rasite čia:).

 

Back to top