Jaunasis ūkininkas Kęstutis Bertulis įgyvendino projektą ,,Paslaugų žemės ūkiui teikimas”, Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-1-1

Projektas įgyvendintas Vilainių sen., Tiskūnų kaime.

Projekto įgyvendinimas truko 9 mėnesius, kurio esmė išvystyti žemės ūkių ir žemės ūkyje veikiančių subjektų gausą. Šio projekto paramos lėšomis buvo įsigyta įranga: grūdų beicavimo mašina, grūdų valomoji, pakabinamas smulkintuvas ir vejų traktorius. Projektui buvo skiriamos 48 839,35 tūkst. eurų lėšos, kurių finansavimo šaltinį sudarė  EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinus projektą sukurtos 2 darbo vietos (1,1 etato) darbo vietos, įdarbinti du kaimo gyventojai. Sukurtos 4 naujos paslaugos, iš kurių 3 paslaugos žemės ūkiui: grūdų valymas, grūdų beicavimas, melioracijos griovių ir šlaitų priežiūra ir 1 aplinkos tvarkymo paslauga.

Puslapiai: 1 2

Back to top