Vyks Kėdainių rajono VVG valdybos narių susirinkimas

Š. m. vasario 14 dieną (trečiadienį) 15.30 val. vyks Kėdainių rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas, adresu Pirmūnų g.13A, Kėdainiai.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1 (toliau – VPS priemonė) finansavimo sąlygų tvirtinimo.

2. Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos priemonių „Žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ atrankos kriterijų, tvirtinimo.

3. Dėl administracijos darbuotojų darbo užmokesčio tvirtinimo.

4. Kiti einamieji klausimai

Back to top