Kėdainių rajono VVG – savanoriška organizacija, veikianti Kėdainių rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti, skatinanti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Čia rasite pavyzdžius rankų darbo Kalėdinių atvirukų, vokų ir žaisliukų, kuriuos galima užsisakius įsigyti.  Šiuos gaminius gamina Kėdainių rajono kaimiškosios bendruomenės.

 

 • Vykdant startegijos įgyvendinimo veiklos viešinimą su rajoniniu laikraščiu ,,Kėdainių mugė” pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.  

 

 • Sudaryta bendradarbiavimo sutartis  su Jonavos VVG

2010 m. liepos 27d. Jonavos VVG ir Kėdainių VVG pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo    sutartį dėl  projekto ,,Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės Jonavos ir Kėdainių rajono kaimo vietovėse” 2010 m., kurios vykdytojas yra Jonavos VVG, o Kėdainių VVG yra projekto partneris. Daugiau informacijos apie projektą rasite:  http:  www.jonavosvvg.lt.

2010 m. spalio 18 d. sudaryta bendradarbiavimo sutartis tarp Kėdainių VVG ir Jonavos VVG dėl projekto ,,Kėdainių ir Jonavos rajonų vietos veiklos grupių tyrimo parengimas ir vykdymas, įgyvendinant LEADER metodą”. įvykdyto projekto metodinę medžiagą rasite čia:

Tiek Kėdainių rajono VVG, tiek Jonavos rajono savivaldybės VVG bendradarbiavimo tikslas – teikti abipusę pagalbą, konsultacijas, keistis gerąja patirtimi, įgyvendinant kaimo plėtros strategijas; aktyvinti vietos bendruomenes; skatinti sportinius ir kultūrinius mainus jaunimo tarpe; teikti informaciją, susijusią su kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; vystyti abipusį krašto pažintinį turizmą.

 

•  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Raseinių VVG

2011 m. kovo 21d. Asociacija Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“   vadovaujama pirmininko Vinco Blinstrubo ir Kėdainių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Aušra Vaidotienė, pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinis šios sutarties tikslas – skatinti ir plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi.

Tikimasi, jog bendradarbiavimas bus visapusiškai naudinga abiems vietos veiklos grupėms, bei padės siekti bendrų tikslų tobulinant mokymo sistemą, vykdant LEADER programą. O taip pat   ir toliau bus organizuojamos konsultacijos, konferencijos, seminarai. Abi šalys sutarė dalyvauti rengiant mokymo programas, bendrus mokymus, siekiant parodyti programos įgyvendinimo naudą  kaimo žmonėms.

 

2014m. Įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „ABC vietos gamintojams“ („ABC for local producers“)

Projekto partneriai:

  • Cesu rajona lauku partneriba, Latvija
  • Biedrība “SATEKA”, Latvija
  • Vidzemes lauku partnerība “Brasla“, Latvija
  • Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied Zeme”, Latvija
  • Madonas novada fonds, Latvija
  • MAS Železnohorský region, o.s., Čekija
  • Místní akční skupina POHODA venkova, Čekija
  • Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Lietuva
  • Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas”, Lietuva
Back to top