Pasirašyta Kėdainių ir Raseinių rajonų bendradarbiavimo sutartis

Spalio 17 d., antradienį, Dotnuvos bendruomenės namuose buvo pasirašyta Kėdainių ir Raseinių savivaldybių bendradarbiavimo sutartis.

Šia sutartimi siekiama bendradarbiauti abipusiai reikšmingoje srityje – bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimo ir plėtojimo srityje.

Bus siekiama stiprinti Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybių teritorijose veiklą vykdančias bendruomenines organizacijas, dalintis jų veiklos sėkmės istorijomis, kurti ir įgyvendinti bendrus projektus, užtikrinančius vietos bendruomeninių organizacijų institucinių kompetencijų didėjimą, viešųjų paslaugų teikimą, įgalinančius bendruomenių narius (gyventojus) aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

Sutarties pasirašymo iškilmėse dalyvavę abiejų rajonų bendruomenių atstovai sakė, kad nors bendravimas tarp bendruomenių vyksta jau ir dabar, aktyvesnis bendradarbiavimas tikrai bus naudingas. Pasak bendruomenininkų, keitimasis patirtimi, mokymasis vieniems iš kitų yra labai naudingas ir gali duoti naujų idėjų bei sumanymų ateities veikloms.

Sutartyje numatyta, jog pagrindinės šių savivaldybių bendradarbiavimo formos gali būti šios:

  • teikti tarpusavio konsultacijas, bendruomeninio verslo kūrimo ir plėtojimo, viešųjų paslaugų perdavimo įvairioms organizacijoms ir kitais aktualiais klausimais;
  • dalintis specialistų žiniomis, patirtimi, kompetencija, informacija, tyrimais ir gerąja patirtimi;
  • vykdyti bendrus projektus, skirtus bendruomenių veiklos stiprinimui bei pilietiškumo skatinimui, gerosios patirties pasidalinimui, užtikrinančius vietos bendruomeninių organizacijų institucinių kompetencijų didėjimą, įgalinančius gyventojus aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;
  • skatinti veiklas, garsinančias bendradarbiaujančias Šalis.

Pagal šią sutartį numatyta, jog abi Savivaldybės savo biudžetuose kasmet nuo 2024 m. iki 2026 m. turės skirti ne mažesnę kaip 5 000 eurų sumą suplanuotoms bendruomeninių organizacijų veikloms įgyvendinti.

Back to top