KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ šią priemonę:

„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, kodas LEADER-19.2-SAVA-1.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas ir jų priedai skelbiami VVG interneto svetainėje http://kedainiurvvg.lt/17-kvietimas/

Vietos projektų paraiškos pateikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu, adresu: info@kedainiurvvg.lt

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024-03-12 08:00 val. iki 2024-04-08 24:00 val.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 102 850 Eur (šimtas du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų) iš EURI lėšų.

Pavėluotai pateiktos paraiškos yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai apie tai informuojami per 5 darbo dienas.

Back to top