2010-11-30

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės strategija  ,,Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių plėtros strategija

Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.) nustatytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.

Įvertinusi savo įtakos galimybes ir LEADER metodo paramos dydį, Kėdainių rajono VVG nusprendė pasirinkti du pagrindinius strateginius vietos plėtros prioritetus:

                      I prioritetas – Kaimo infrastruktūros modernizavimas (įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr.3D-648 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo” nuostatas).

                      II prioritetas – Bendruomeniškumo ugdymas.

                      Parengta VVG strategija atitinka Kauno regiono plėtros planą ir Kėdainių rajono strateginį plėtros planą iki 2015 metų. Ji buvo parengta atsižvelgiant į darnaus vystymosi, lygių galimybių, informacinės visuomenės ir regioninės plėtros principus. Minėtos strategijos įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir regionų išsivystymo bei kaimo bendruomenių skirtumų mažinimui bei papildomą socialinį-ekonominį poveikį.

                                                                             2013-03-29

  Nuo 2013-03-29 d.  įsigalioja Nauja Kėdainių rajono vietos veiklos grupės strategijos  ,,Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių plėtros strategija redakcija.

 

Informaciją dėl Kėdainių r. VVG administracijos darbuotojų darbo užmokesčio rasite čia: 

2016 m.  

 

Back to top