KĖDAINIŲ RAJONO VVG KVIEČIA TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2021-02-18 8:00 val. iki 2021-03-31 16:00 val., ADRESU: PIRMŪNŲ G. 13A KĖDAINIAI, PAGAL PRIEMONES:

1. I prioriteto „Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo skatinimas, socialinės infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.

2. II prioriteto “Kultūros savitumo išsaugojimas, inovacijų bei žinių perdavimo skatinimas”, priemonė ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas NR. LEADER–19.2-SAVA-4.

KVIETIMŲ PARAIŠKŲ SUVESTINĖS:

XI Kvietimo paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (rasite čia:);

XI kvietimas. Posėdžio dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo protokolą Nr. PAK-11, 2021 m. balandžio 26 d. (rasite čia:).

NMA PRIE ŽŪM raštai dėl lėšų skyrimo vietos projektams įgyvendinti (rasite čia:)

Back to top