Išrinktas naujas Lietuvos VVG tinklo pirmininkas

Balandžio 5 d. kauno r. Raudondvaryje vyko  ataskaitinis rinkiminis Lietuvos Vietos veiklos grupių tinklo susirinkimas, kuriame Kėdainių rajono VVG atstovavo administracijos darbuotojos: Vanda Poderienė ir Kristina Vainauskienė.

Susirinkimo metu buvo patvirtintos 2017 m. veiklos ir finansinės ataskaitos. Aptarti kiti, nemažiau aktualūs klausimai. Aštrios diskusijos vyko dėl nario mokesčio dydžio sumos nustatymo, dėl ateityje būsimų kai kurių vietos plėtros strategijų administravimo ypatumų ir pažangos vertinimo aspektų. Naujuoju VVGT pirmininku išrinktas Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas – Povilas Saulevičius.

Sėkmės darbuose 2 m. kadencijai išrinktam pirmininkui ir visai VVGT valdybai: Kauno rajono VVG pirmininkei Kristinai Švedaitei-Damašei, Anykščių rajono VVG administracijos vadovui Jurijui Nikitinui, Elektrėnų savivaldybės VVG pirmininkei Linai Bernatavičienei, Joniškio rajono partnerystės VVG pirmininkei Nijolei Valuckienei, Kalvarijos VVG pirmininkui Valdui Aleknavičiui, Panevėžio rajono VVG pirmininkei Vilmai Juodagalvytei- Baranivskajai, Šilalės rajono partnerystės VVG pirmininkei Teresei Jankauskienei, Telšių rajono VVG pirmininkui Vytautui Barsteigai, Varėnos krašto VVG pirmininkui Povilui Saulevičiui, Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkei Raimondai Damulienei.

Back to top