Ažytėnų bendruomenės centrui skirtas finansavimas

Dar pernai Ažytėnų bendruomenės centras penktojo kvietimo metu pateikė vietos projekto paraišką „Sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė“ pagal VPS I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2 projektų konkursui ES paramai gauti.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. BR1-139 vietos projektui skirta paramos suma – 22 823,00 Eur. Pareiškėjas prie VP planuoja prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios sudarys 5 705,76 Eur.

Įgyvendinant projektą numatyta atlikti šiuos teritorijos tvarkymo ir atnaujinimo darbus: bus įrengta nauja, saugi sportuoti pritaikyta danga,  pastatyti du krepšinio stovai, tinklinio stovų komplektas ir du lauko treniruoklių komplektai.

Sveikiname pareiškėją ir linkime sėkmingų darbų!

Back to top