Kvietimui Nr. 9 karantinas neturėjo neigiamos įtakos

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės paramos lėšų versmė dar neišseko. Kvietimo Nr. 9 metu, kuris vyko karantino laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-04-30d. gauti konkursui 7 vietos projektai, kuriuos pateikė įvairios rajono organizacijos.

Pagal VPS priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.2 gautos 2 paraiškos, kurias pateikė:

  • UAB „Žvėrelių pašarai“, projektas: „UAB „Žvėrelių pašarai“ gamybinės perdirbamosios veiklos įkūrimas“. Prašoma paramos suma – 49 755,76Eur.
  • UAB „Kepynė“, projektas: „UAB „Kepynė“ verslo pradžia“. Prašoma paramos suma – 55 836,90 Eur.

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER19.2-SAVA-4, gautos net 6 paraiškos, kurias pateikė rajono bendruomeninės organizacijos:

  • Krakių bendruomenės centras, projektas: „Krakių krašto kultūrinio ir kulinarinio paveldo išsaugojimas“, prašoma paramos suma – 8 229,61Eur.
  • Tiskūnų bendruomenės centras, projektas: „Tiskūnų krašto tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas“, prašoma lėšų suma -9 120,00Eur.
  • Nociūnų bendruomenės centras, projektas: “Neišsenkanti versmė”, prašoma lėšų suma – 8 015,81Eur.
  • Gudžiūnų bendruomenės centras, projektas: „Tradicijos-Gudžiūnų bendruomenės kultūrinis pagrindas“, prašoma lėšų suma-9 647,59 Eur.
  • Kampų bendruomenės centras, projektas: „Kampų krašto etninės kultūros istorijos labirintais“, prašoma lėšų suma -9 768,46 Eur.
  • Pagirių bendruomenės centras, projektas: ,,Į namus veda mylimas kelias“, prašoma lėšų suma -9 047,59 Eur.

 

Linkime sėkmės visiems pareiškėjams!

Back to top