KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

Kviečiame VVG valdybos narius dalyvauti vietos projektų atrankos komiteto posėdyje (toliau -PAK), kuris vyks birželio 4 d. 15.30 val. bendradarbystės centro „Spiečius“ patalpose, adresu Didžiosios rinkos a. 4, Kėdainiai.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl pritarimo VPS priemonės veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2) vietos projekt
  2. Dėl pritarimo VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER2-SAVA-4) vietos projektams.

Kėdainių r. VVG informacija

Back to top